Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziet daar, wat wij getracht hebben te beschrijven, opdat onkundigen voorgelicht, en onverschilligen wakker geschud en tot waakzaamheid, werkzaamheid en deelgenootschap aan alles, wat een Protestantschen geest ademt, zouden gedrongen worden. Moge Qod er zijnen zegen over gebieden, opdat het Kijk van Jicht en waarheid bloeije, en dat der duisternis nimmer in ons midden zegeprale!

DE SCHRIJVER.

Sluiten