Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zie 2 Cor. 5 : 10, vgl. bl. 38), dat is nog Zijn barmhartigheid. Zoo beschouwd, kan de vergelijking van het strikte recht fflet de feitelijke toepassing ervan wel leeren danken, maar allerminst verwijten. En is, naar bijbelsch begrip, de zonde wel iets eindigs? Duurt ze ook niet eeuwig voort?1) En tastte ze den Oneindige zelf ook niet aan?

* * *

Waarheidszin gebiedt, de klare uitspraken van den bijbel onveranderd te laten staan, öf.... rondweg te zeggen, dat men zijn woord verwerpt om dan zelf een oplossing te zoeken voor het kwellende vraagstuk van het zedelijk kwaad.

Wie den bijbel opent, die doe het eerlijk. Hij stompe de scherpe punt van de pijlen der Schrift niet af. Hij meene niet de klem van haar dreigement te ontkomen door de gedachte aan een lijden, dat tenslotte versuft, bedwelmt, ontzenuwt en afstompt de prikkels van gevoel en bewustzijn. Als de groote hondsdolheid en de tierende waanzin van de zonde zal zijn voorbijgegaan, dan is daar geen plaats meer voor de stille bedwelming van geestelijke narcose. Dan zal er 'n scheur gaan dwars door het hart van den tegen wilen dankzich* zelfbewuste. Dan zal het klankbord der ziel ontvankelijk zijn voor de stem der feiten en der waarachtige waarheid. En Minos' keuring is niet noodig. Men is zichzelf een Minos (bl. 46).

Zal dan in de leer van de eindelijke vernietiging van alle beklagenswaardig menschelijk bestaan rust, rust dan toch in vredesnaam, gezocht worden ? Droome daarvan wie kan; maar voor 'n zoo dom-ruwe oplossing van het lijdensprobleem in 'n reusachtig abattoir der verloren menschheid kan geen eerbied hebben, wie onbevangen de Schrift leest en dan bedenkt, dat in de eeuwigheidzeen historie meer geschreven wordt. En 't einde van alle historisch gebeuren is toch immers ook nog historie?

Of moet eindelijk aan de leer van de wederherstelling aller dingen zich vastklampen wie aan God zich niet vastklemmen wil? Ook dat niet. Want wie zulken troostgrond

') Vgl. Leibniz. Theodicee II, 25 v., tegen Sonerus.

Sluiten