Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzichtig met hen omgaat, tot zoo grooten zegen worden kan! Maar wij moeten met alle kracht waken tegen opdringerigheid en tegen den waan dat wij, alleen reeds omdat wij oud zijn, te allen tijde een belangstellend, luisterend oor mogen verwachten. Wij moeten ook leeren terugtreden en, gelijk wij van de groote steenblokken lezen, die voor den tempel dienen moesten, ons eerst door den goddelijken Bouwheer laten behandelen en behouwen vóór wij stillekens op onze plaats in het heiligdom kunnen worden ingevoegd. (1 Kon. 6: 7) Daar behoort veel ootmoed toe. Ootmoed, die zich niet willoos, maar g e w i 11 i g onder de vaak zoo gestrenge hand Gods leert buigen, gelijkende op het vensterglas, dat geen andere bedoeling heeft dan zelf als het ware onzichtbaar te verdwijnen, maar volkomen dóórgang aan den glans en de warmte der zonnestralen geeft. Hoe ootmoediger wij worden, hoe meer wij vrijwillig op den achtergrond blijven kunnen, te rijker en te voller zal ons leven zijn, te gezegender ook voor anderen.

Maar dat alles heeft niets met pessimisme of levenszatheid te maken.

Wij zijn voor het leven geschapen en wij mogen ook alleen het leven liefhebben. De dood is een indringer in Gods Schepping. Hij is de straf der zonde en omdat de zonde onze grootste vijand is, is ook de dood de laatste vijand, die te niet zal worden gedaan. (1 Cor. 15 :26) Het christelijk geloof is feitelijk niet anders dan den dood onder ie deren vorm te haten. De levende, de levende, die zal U loven, o Heere, roept Koning Hizkia uit (Jes. 38 : 19 )

Sluiten