Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honderd-derden psalm te zingen? Het ziekenvertrek kan de gezegendste leerschool voor Gods kind worden, maar wee, wee hem, die met ongewasschen voeten en onbekeerd hart dit heiligdom binnentreedt!

Mag ik u eens een goeden raad geven, beste zieke? Kijk maar dikwijls uit naar buiten en kijk ook goed uit naar binnen!

Het moet al heel erg met uw ligging gesteld zijn als gij niet een heel klein stukje van Gods hemel, overdag van de lieve zon en 's nachts van maan of sterren zien kunt. En is u dat voorrecht helaas ontzegd, een bloem kunt gij toch zeker wel bij uw legerstede hebben. Kijk dan in uw stille, misschien wel eens moedelooze oogenblikken dat kunstwerk der natuur met aandacht aan. Welk een wonder is zoo n bloem! Die vormen, die zachte lijnen, die prachtige kleuren, dat fijne, teere groen! Is het niet verrukkelijk? Is het u niet als een groet van uw hemelschen Vader?

En kijk dan eens van die bloem weg in uw eigen ziel! Is het daar óók alles kleur en geur en frischheid als bij dat bloemeke, waarover ik zooeven tot u sprak? Of is het zóó dor en levenloos dat uwe ziel van Gods heerlijkheid niets bespeuren kan? O, dan maar weer vertrouwend het oog naar Boven gericht en den Heere gezocht, al gaat het nog zoo gebrekkig en zoo moeilijk — Hij i s er en Hij verlangt u te helpen en te troosten.

Weet gij waar zieken óók wel eens aan mogen denken?

Dat ook zij eene taak tegenover ons, de gezonden, hebben. Een zieke loopt somtijds groot gevaar erg egocentrisch

Sluiten