Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MUZIEK VOOR HET CHR. HUISGEZIN.

Bonset, Jac, MarcheF^nèbre. Ter nagedachtenis van den heer A. I'ÖMPÈR, voor ' orgel met of zonder pedaal, Harmonium of piano . .'-.,.".',.„ . . .;.;fQ,90

Bonset, Jac., Geestelijke liederen. Drie liederen van NELLIËVAN KOL. liederen

./vooreen zangstem^meibegelddtag van orgel olp'ano. a. Onze Vader; 6. Licht; ;

c. Gouden Randen; te samen in één omslag .'ja»;. . . -. . . '.. .' . -1.50

Bonset, Jac, Drie Feestliederen, Kerstlied, Paaschlied, Pinksterlied. Lied ■ voor . -''

één zangstem met begeleiding-, van ovgH ot' piann . . . - 1.50

Bonset, Jac;,' Daiddied vooi den Vtode, Juicht de. vréêz'on is. verrezen! Lieil

voor een middenstem möt;begelei'dirig van orgel Of piano. -0,75

: ^Vo^ gemengd koor . . • • • • • • -04JQ

Losse stemmen &^~££i£& ■ ■ • • .■ i^ra'-^O-tO';

Goldschméding, Gerard A., Psalm CXXX. Lied voor een zangstem metbege- ■ ■ \-.

leiding van'' orgel:of piano ter nagedachtenis van denneer * POMPBR . • -0.90

Kerstlied voor zang met begeleiding van harmonium en Viool. Melodiën overgenomen uit PIERSON's Vwchtheuvelzangen . . . ' *^a|Pl^^^fe|^' • ■■• -0*90

Molenaar, J.', De kreet des harten. Lied voor een zangstem, met begeleiding E- > van orgel' of piano - . . . . . . ■ ■ •-- • ^"ïjSEsPliB^' • ■ • j& &ë " 0.90

Piersun's Vltichtheuvelzangen. Complete bundel 200 liederen met begeleiding

ing. 13.90, geb. - 4.90

Tweestemmige bundel . ing. f 0.90, gecart -150.

Tekstbundel. . Hsg.. • • jfe^^JM, mg. -0.40, gecart -0.50

Veertig nieuwe liederen met begeleiding ing. -0.30, gecart. -0.50:

• Veertig nieuwe'. liederen, tweestemming '. ing.-0.22, gecart. -0.40

Losseliederen 1 .cent .'■' ■ . .ï#m&&- pêrst) *0,40,.per 100 -0.75

Pomper, A., Draag nu den olijftak aart. (Bede om Vrede) woorden van Ds. A. J.

MlJLDÉlt. Liêd voor een zangstem met begeleiding van Orgel of piano. . . -0.75

Voor gemengd koor. bewerkt'door. JAC. -BONSET . . . . . .... - 0.90

Losse'stemmen «sap-*" • •'WiÈËÈw'ï' • ■ • • • • • •

Rijp, Antön- W., Hervormingslied* Lied voor een zangstem mét begeleiding . t

van gorgel of piano . ^^fef - • • •, • , • -0.75 Rijp, Anton W., Kerkaria in klassieken stijl naar Gezang 22. Lied voor een zangstem met begeleiding van orgel of piano . ... .-'.'■ . . ■. . . . ■ .. ■ -0.75 Rijp, Anton W., TróuAylied naar Gezang 226. Bede bij huwelijksinzegening, lied:

voor'een zangstem toet begeleiding van Orgel of piano.-. V,:. •.'. ... . . '. . - 0.90

Rijp, Anton \V., De Avondzang, naar Gezang; 180. 'k Wil U. o God mijn dank

bataten. Lied voor een zangstem met begeleiding van orgel ot piano J,. -0.90

Rijp, Anton • ^rf'-|p'':;l|au1s^|jte; Huisgezin naar Gezang 207. Lied voor een •

zangstem met begeleiding van orgel of piano 'f&S%@wjU' • • • -Q.90

Rijp, Anton W., Het MiyeïMaWl^ zangstem;-

■":.metïbeg'èleiding van orgel rof piano . . .... «.-.. -0.90

Rijp, Anton W., Psalto 130. Ped-Aë^-een zangstem met begeleiding met orgel

of piano t. -'ï^" . . . . • .^"f???». " ' ' 0.90

ZOOEVEN VERSCHENEN:/

Rijp, Anton W., Zondagsbed (Gezang 20°). ' i&SL )tl»

Rijp, Antna W„ Gezang 250 . . . ■ - • • • - •

Zweers, Bernard, Het Evangelie der Natuur. Geestelijk lied, woorden van

; TEN KATE: :>':f:f;-v;" . Wfl - -1-25

Getrouw ia geheel Góds Huis. -

Leerrede' óver Hebreen 3:' 5. enü. .ier nagedachtenis van den welEerwaarden Heer J. C. SIKKEL; to leven Dienaar des Woord» in de Geref. Kerk van Amsterdam, uitgesproken door Ds. JL FERNHOUT Mzn., (niet portret) . m f 0.90

Rekenschap voor God. , , .

Predikatie bü het nederleggen van den Dienst des Woords in de Gerei. ~ j > •• Kerk van -timMtuttam, door Dr. k, C. DE MOOR . .sJlli&Jtfjk - • -090 Dankloon van een Dienaar Vaa Christus na bijna volbrachten arbeid uitgesproken door Ds. N: A, DE GAAY FORTMAN, op Zondag 20 Februari 1921 spin de Funenkerk te Amsterdam '.'-^S.--' -0.75

Sluiten