Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijzonder. Kennelijk zijn de enkele ontevredenen in en sommige persoonlijke tegenstanders van Dr. Geelkerken buiten de gemeente, aan het beïnvloeden geweest. Mijn klacht toch bij den Kerkeraad en mijn eerste bezwaarschrift bij de Classis liepen op dood spoor. Dat vonden deze samenspanners, die de heer Van den Berg op een prik kent, gewoon afschuwelijk. Opnieuw moest ik van wal steken, maar nu zouden zij er voor zorgen, dat er niet weer e»n kink in den kabel kwam. Ze waren voor mij, natuurlijk, de welwillendheid in eigen persoon en concipieerden het protest. Ik zette er mijn naam onder — en de heeren van het comité, en verder ongeveer iedereen in Overtoom, vertellen het aan wie er maar naar luisteren wil. „De laster vindt eerder ingang dan de waarheid", schrijft de heer Van den Berg, en naar dit recept wordt getrouwelijk gehandeld. Ik kan, althans, voor dit doen geen andere benaming, die het beter aanduidt, vinden.

Het is voor den heer Van den Berg nog geen tijd „om alles met name „te noemen", maar de aap komt toch wel even uit de mouw, wanneer zijn voelhorens plotseling stuiten op Ds. Vonkenberg. Nu staat het wel niet in de „Toelichtingen" en in het Standaard-verslag van het gesprokene in Bellevüe evenmin, maar ik hoorde van meer dan één zijde (en ik zal mijn tijd om eens een paar namen te noemen nu maar wél gekomen achten) dat behalve de genoemde, Ds. Vonkenberg, ook nogyProfèssor Hepp staat. aangemerkt, als hebbende mijn tweede bezwaarschrift "geconcipieerd. Dat deze .beweringen, geruchten, of hoe ge ze noemen wilt, uit de lucht gegrépen en niet anders dan domme en nietswaardige verzinsels zijn, behoef ik wel niet te zeggen.

„Rustige bezinning, gespeend aan alle persoonlijke gevoeligheden of „verkeerde invloeden is hier noodig". Dit woord des heeren Van den Berg stem ik van ganscher harte gaarne toe. Maar hij en zijn medestanders, die de zaak in geding denken te dienen door het voeren van wapenen als zij tot heden veelvuldig gebruikten, mogen deze raadgeving zelf het eerst ter harte nemen.

Sluiten