is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarom niet eenvoudig "ja"?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van goed en kwaad? Kan zóó de beteekenis van „werkelijke" slang worden opgevat?

Heeft God, nadat de mensch was verleid, vijandschap gezet tusschen het vrouwenzaad, en het zaad van dien „werkelijken" slang?

Is er dus nu een strijd tusschen het vrouwenzaad en de nakomelingen van dien „werkelijken" slang?

Hebben we dan niet den strijd met de geestelijke boosheden in de lucht?

Gij zult zeggen: Het was Satan, die „gebruik maakte van" dien slang.

Ik geloof dat ook. Ik zou dan ook niet willen omschrijven de „werkelijke" slang sprak, maar „de oude slang" sprak.

Pas evenwel op! Want ge zijt reeds uit de lijn! Er staat niet, voor wie „naïef-realistisch" de Schrift opvat: dat Satan sprak door den slang!

Er staat dat „de slang" sprak.

En volgens de classe moogt ge hier niet uitleggen: „Satan sprak door den slang", maar ge moet aannemen: de „werkelijke slang" sprak.

Gij moogt hier de Schrift niet meer lezen, en begrijpen, zooals zij tot U spreekt: gij krijgt de uitlegging van de classe; gij moet haar precies zoo na zeggen: U kan straks óók gevraagd worden: