is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarom niet eenvoudig "ja"?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwoord categorisch of gij gelooft dat een „werkelijke" slang sprak.

Zegt ge dan hierop „neen" dan wordt ge.... „gecensureerd"? Geeft ge hierop een uiteenzetting, dan wordt ge verdacht dat ge een slag om den arm houdt, dat ge niet onomwonden antwoordt; dan zijt ge „suspect".

Ziet ge thans in, waarom we Dr. Geelkerken dankbaar moeten zijn, dat hij met een eenvoudig „ja" de zaak niet heeft afgedaan?

Hij was er dan wel veel gemakkelijker afgekomen. Veel zorg en verdriet was hem bespaard.

Maar hij verdient onzen dank voor zijn kloeke, manmoedige houding.

Zeker, laat ons den vrede najagen; maar laat ons ook nooit vergeten, dat

„Sion door recht moet verlost worden".

Waarom thans reeds gesproken, vóór nog de classe uitspraak heeft gedaan?

Maar dan zou er gewacht moeten worden tot in hoogste instantie de zaak was beslist.

Wanneer vast stond, dat door onze Génerale Synode Dr. Geelkerken zou worden gehandhaafd, zou inderdaad dit spreken onnoodig zijn geweest.