Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openbaringskarakter ligt niet in de raadgeving op zichzelf, maar daarin dat zij Goddelijke sanctie ontvangt.

Wij zijn thans aan het einde van ons onderzoek. Vatten wij het gevondene nog kort samen: nauwgezette vergelijking van Spreuken en Amen-em-ope leert, dat er geen grond is om litteraire afhankelijkheid aan te nemen; wel zijn er onderscheidene punten van overeenkomst, die echter niet als een bezwaar tegen het geïnspireerd karakter van het boek der Spreuken gelden kunnen.

Sluiten