Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KERKELIJK DOGMA

D.

Hun richtsnoer gaat uit over de gansche aarde.

Pa. 19:5a.

e bedoelina van dit nrfltwl un _u_ j , . ... .

lezers uit te «n~;A-.n .i^Tt. j uwgmauscnen rijkdom voor de

L?n„. . ■ f sPra'<te>- D« moeilijkheden, waarin de theologie zich bevindt hangen )m« nauw samen met den afbraak van een zeker geesïeliik kanitahsme' darvroeger op haar terrein opkwam. Men vergat dat Jezus tohéi evanoeue de geesteluk armen zalig .preekt. En men zocht zich theologischeTchattën oo de ^tn1 Vet88dete°- M h, h« rljïdSVaXSwIard

tóden, ia organisch verbandmet ó^'^Zn^^^TS^ *' te bezadigden Bavinck staat hi* . ««"«ae weienscnap *). Bij den meer

inwendig woord^corops^lt 51 1*1 l ° v * 2i'n **

waarbinnen, tSST^^ST^ ^ ^

of kunst" e Sr0nterscMS«S j *** en CVCmnin 01 wetenschap

tendom opto?£ dezerftdc <?tholidtCit van het ch™' P n Üezcn 2m' dat centrale openbaring in verband wordt

*) Das Wort Gottes und die Theologie, S. 133

) Kncydopaedie, % 52Q. .) 534. «) 536. •) 2e druk. I. 212. «) 256.

Sluiten