Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dividu) naar Zijn beeld; man en vrouw schiep Hij ze. Gen. 1.

Waar de atomen, waarvan de Scheikunde ons spreekt, onbewust zijn; daar werden de menschen geschapen als van-Gods-Geest-bezielde, bewuste wezens. (Gen. 2:8).

*

God in Zijn Wijsheid heeft de Gemeenschap niet gemaakt tot een dorre, onsamenhangende massa; een hoop zand, bestaande uit droge, precies dezelfde korrelen. Neen, de Gemeenschap bestaat uit mannelijke en vrouwelijke wezens, die met elkander te maken hebben, die zich naar elkander hebben te richten, die elkander's invloed ondergaan op allerlei gebied.

De Gemeenschap bestaat door de samenwerking der mannelijke en vrouwelijke individuen; de Gemeenschap verandert.

Omgekeerd ondergaat ieder mannelijk en vrouwelijk individu wederom invloed van de Gemeenschap; welke invloeden weer zeer sterk onderling verschillen.

* *

In een plaats in Amerika droegen voor eenige maanden op eén gegeven oogenblik alle mannen en vrouwen eenzelfde costuum, een blauw werkpak, vervaardigd van dezelfde stof (Over-alls). Maar die menschen bleven desniettegenstaande dit pak, verschillende individuen. Zoo blijft er altijd, al zou het mogelijk wezen de uiterlijke omstandigheden der maatschappij zoo een-vormig te maken, verschil tusschen al de individuen (mannelijke en vrouwelijke) in begeerte en neiging, in driften en belangen, in meening en overtuiging.

Het allergrootste verschil is het verschil der geslachten ; het verschil tusschen man en vrouw. We

Sluiten