Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie wordt er in 's hemelsnaam nog Rooms? Heeft het cultuurvolk niet een spreekwoord: «Es ist zum katholischf werden»? Is dat niet het allerlaatste, op z'n vroegst wan» neer zelfmoord driemaal mislukt is?

Zo schreeuwden ook ontelbaren tegen de Goddelike Dwaas aan 't kruis; en de zaligen, die Hem gezelschap hielden; stonden in 't eeuwig*nu: Christus gisteren, Christus heden^ Christus in eeuwigheid. De buitenstaanders schijnen nog aanhangers van een geestelik geocentries systeem, terwijl de ingewijden heliocentries denken, voelen, leven i alles be* weegt om God alleen. ,

De ergste ergernis moet voor «modernen» zijn, door het jonger geslacht voorbij gevlogen te worden als een loco* motief door een aëroplaan. Kan dat eigenlik wel en mag* zo iets wel? In hun tijd was de stoom immers de wereld* hervormende kracht, waarvan alles verwacht werd; ze hebber/ er zich ingedacht: stoom en energie, stoom en vooruitgang^ stoom en toekomst,' het was eenvoudig synoniem. Nu ver* schijnt onverwachts een jong modernisme, maar nieuwer dan 't nieuwste blijkt het Katholicisme, dat daarom ook ijdele nieuwsgierigen trekt, al weet het tenslotte wezenlik de zielen te vernieuwen.

Op Prof. Cs verwijten, dat wij van de moderne gods* dienstigheid «zelfs geen flauw vermoeden» hebben, mogen wij gerust antwoorden, alle theorieën van hem en andere theologen zeker niet te kennen, laat staan te begrijpen, maar tenminste wel te weten, hoe die betrekkelik door weinig mensen meer gehouden worden. Onder de vrijzin/ nigen, die wij niet kunnen verstaan, verstaat hij waarschijnlik de dominees, van wie de gemeentenaren zich, onder applaus van de N. R. Ct. voor de vrije leken, opvallend emanci* peren, wanneer zulke predikanten al hun ambt niet teleur* gesteld verlaten hebben.

7óveel weet een Katholiek altijd nog van vrijzinnigen; dat ze te vrijheidlievend zijn om de waarschuwingen van

Sluiten