Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot grondslag van al zijn handelingen maken, d.w.z. al zijn daden opdragen aan het Allerhoogste en niet aan zich zelf. Hij moet xof zich zelf als de God beschouwen aan wien hij offert, of de andere, werkelijke God - Ishvara en al zijn daden en aspiraties worden-gedaan of voor het zelf öf voor het al. Hier treedt het gewicht van het motief naar voren. Want wanneer hij grote daden van moed volbrengt of voor het welzijn der mensheid, of kennis verwerft om de mensheid te helpen en alleen daartoe wordt gedreven omdat hij denkt, dat hi.i daardoor "zaligheid" zal verkrijgen, dan is hij alleen bezig voor zijn eigen welzijn en offert dientengevolge aan zich zè&f» Daarom moet hij innerlijk toegewijd zijn aan het Al, wetende, dat niet hij de uitvoerder is van de handelingen, doch alleen de getuige er van*

Daar hij in een sterfelijk lichaam woont, wordt hij soms door twijfel gekweld, die plotseling bij hem op zal komen. Wanneer deze komt,dan wordt dit veroorzaakt doordat hij ten opzichte van zekere dingen onwetend is.

Sluiten