Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmiddellijke of toekomstige smart voor zich zelf of anderen.

Het belangrijkste dat iemand kan bezitten is een verheven ideaal, waarnaar hij geregeld streeft en waarop hij zijn gedachten en gevoelens kan modelleren en waarnaar hi$ zijn leven zo veel mogelijk kan richten. Indien hij op deze wijze streeft om eer te worden dan te schi.inen. kan hij er zeker van zijn, zijn doel steeds meer te benaderen»

Hij zal dit punt echter niet bereiken zonder strijd, noch zal de werkelijke vooruitgang, waarvan hij zich bewust is, hem met eigendunk of verwaandheid vervullen, want indien zijn ideaal hoog en zijn vooruitgang een werkelijke is, zal hij eerder ootmoedig dan zelfingenomen worden. De mogelijkheden van verdere evolutie en het begrip van steeds hoger sferen van bestaan die voor hem open gaan, zullen zijn ijver niet doen verflauwen, doch zij zullen zeer zeker zijn inbeelding doden. Het is" juist dit begrip van de onmetelijke mogelijkheden van het menselijk bestaan dat nodig is om verveling uit te roeien en slapheid te ver-

Sluiten