Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iemand te voet vallen, en wanneer tt'vxtuv gebezigd wordt in den zin van: gaan aanliggen (aan tafel)1) of van: zich re ruste begeven i). Edoch, het is ook mogelijk een voorbeeld te geven van het gebruik van jrfcrre» in den zin van: zich storten, zonder bijkomstige gedachte aan eene naar beneden gerichte beweging. In Sophocles' Aiax zegt Menelaos: „Indien niet een der goden had ingegrepen, zouden wij nu dood zijn, en Aiax zou leven; nu echter heeft de godheid het zoo doen verkeeren, dat hij in zijn overmoed zich stortte op kudden schapen:

t/jV tcüS' 'óftptv vpbq fi?,Xx taxi icoifivxg r&rüv" *).

Ik meen hiermede te hebben aangetoond, dat wij het recht hebben ïpttpog kg yaX \vitov te vertalen met: „tot een bokje geworden heb ik mij op de melk gestort". Ik wil nu nader trachten te doen zien, dat deze opvatting aannemelijk is, naardien zij met andere ons bekende gegevens overeenstemt. Welke is dan nu de voorstelling, welk is het beeld, dat de spreuk, aldus opgevat, behelst? Op welke melk werpt zich het bokje? Er is zeker niet gedacht aan een schotel melk, die aan het bokje zou worden voorgezet. Zoo ergens, moeten wij hier natuurlijke en primitieve voorstellingen verwachten. Bedoeld kan slechts zijn de moede rmelk. Ik heb mij zelfs afgevraagd, of men niet in het Grieksch rb yxXx somtijds gezegd heeft voor: de moederborst. De oorsprong van de uitdrukking, die het eerst voorkomt bij Euripides en Plato: iv ya.hxx.Tt slvcu, iv yxkxët Tpitp&rSxi, iv (rirxpyxvotg ym yxXxfyv uvxi. behoeft niet noodzakelijk op die wijze verklaard te worden, hoewel: aan de borst zijn misschien eene nog wel zoo. natuurlijke wijze van spreken is als: in de melk zijn. Maar wel kunnen wij

>) Eur. Ion 652.

2) Eur. Or. 88.

3) Soph. Ai. 1061. Cf. Eur. Iph. Taur. 297.

24

Sluiten