Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gij zult de overtuigingen vinden, welke allen gemeen hebben; stroomen van dezelfde zuivere bron—den Ouden Wijsheidsgodsdienst. En niet alleen overtuigingen, doch monumenten van overeenkomstigen aard, verspreid over de oppervlakte van onze aarde. Centraal- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Indië onthullen aan den oudheidkundige het werk van dezelfde groote geesten.

Indien gij belang stelt in mythen en symbolen, bestudeer ze in het licht van dit Licht der Eeuwen. Of del Geschiedenis,, waarvan het spoor zich zoo dikwijls in het duistere verleden verliest. Wat net ook zij, de aanwijzingen, welke in H. P. Blavatsky's Geheime Leer te vinden zijn, zullen orde scheppen in schijnbaar onsamenhangende feiten en de problemen oplossen, waarover moderne wetenschapsmannen, theologen en philosophen gestruikeld zijn.

Sluiten