Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is geboden, aan deze oud-eerwaardige Universiteit als privaat-docent werkzaam te zijn.

En ik wil deze voordracht besluiten met woorden van oprechten dank aan genoemde autoriteiten -, en met een woord van bijzonderen dank aan den Secretaris van het College van Curatoren, Mr. P. J. Idenbürg, en aan den decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Prof. Mr. J. C. van Oven, terwijl ik verklaar, dat ik mijn beste krachten aan deze mijn taak zal geven en al het mogelijke zal in het werk stellen, om mij het vertrouwen, dat men in mij heeft gesteld, waardig te toonen.

Sluiten