Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN.

1) Vgl. voor de groote verscheidenheid van het recht, zooals dit in de spijkerschriftteksten aan den dag treedt: San Nicoló, Beitrage zur Rechtsgeschichte p. 32 v.v., alsmede het goed oriënteerend overzicht van Koschaker in Encyclopaedia of the social sciences Deel 9 p. 211 v.v., waar men verdere litteratuur vinden kan.

2) San Nicoló, t. a. p. p. 35 v.v.

3) Dat men, onafhankelijk van het gebruik van het spijkerschrift, er ook nog later van kan spreken, zooals b.v. in den babylonischen Talmud (vgl. hiervoor The Jewish Encyclopaedia Deel 12, p. 1 v.v. — Bacher — vooral p. 36 — Blau —), spreekt wel vanzelf.

4) San Nicoló, t. a. p.

5) Beslissend voor de chronologie der oudere en oudste perioden is de volgorde der lagen in Uruk, die bij de Duitsche opgravingen door Jordan werden vastgesteld; vgl. hiervoor Abhandl. der Preuss. Akad. Phil. hist. KI. 1929 No. 7, 1931 No. 4, 1932 No. 2 en 6; een oriënteerend overzicht bij Landsberger, ZA 41 p. 237 v.v.

6) Dit is trouwens nog niet opgehelderd. Wij lezen in A R-ra=hu-bul-lu, Tafel I (samengesteld door Landsberger

in dienst van het Woordenboek van het Oriental Institute Chicago) regel 87 v.v. (Landsberger was zoo welwillend mij het manuscript ter beschikking te stellen):

dam mu-tum

dam as-sd-tum

dam. dam al-ti mu-ti

dam. guru§ |f et-li

d a m. 1 ü jy a-me-li

dam. banda se--i-tum

dam. KASKAL ff

dam. tab. ba tap-pat-tum

dam. tab. ba ser-re-tum Volgens dit staatje zou men in dam. banda = j>e-3-i-tutti

Sluiten