Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41 p. 24 v. v. („Kauf besonderer Art"), waar verdere litteratuur wordt aangegeven.

44) Tot de aanhangers van een afwijkende opvatting behoort in de eerste plaats Cuq, t. a. p. p. 25 v. v., die de z. g. prijs voor de bruid, „une libéralité et non une condition de la formation du mariage" noemt.

45) Vgl. echter ook tegengestelde meeningen in de voorzichtig het voor en tegen afwegende verhandeling van Kunkel bij Pauly-Wissowa XIV 2, p. 2270.

46) Vgl. in de plaats van alle anderen: Hübner, t. a. p, p. 523 v. v., maar ook de afwijkende meening van Maurer: Vorles. 2, 506 v.v. alsmede van v. Amira: Grundriss p. 179.

47) Iets dergel., althans voor Oud-Babylonie, is de methode van Cuq, t. a. p. p. 27 v. v.

48) B. v. bij Ebert, Reallex. d. Vorgesch. III p. 25.

49) Vgl. b. v. Koschaker, t. a. p.; Neubauer, t. a. p. p. 17 v.v.

50) Vgl. voor Oud-Babylonië: Schorr: Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Privatrechts No. 1 v. v. en No. 77 v. v., zoo ook Koschaker, t. a. p.

51) Zie verder in den text; voor Oud-Babylonië uitvoerig Koschaker, Rvergl. St. 114 v.v.

52) Vgl. tuk „trouwen" (Delitzsch, Sum. Gl. 160) tegenover §i(n)-§am „koopen" (Delitzsch, t.a.p. 259: vgl. verder noot 84); kü-dam-tuk-a, nfg. SAL. us-sa „prijs voor de bruid" (verder noot 122) tegenover nfg-§am „koopprijs" (Delitzsch, t. a. p. 259).

53) Voor den echtgenoot § 129 regel 50, § 161 regel 68 Codex Hamm.; gebruikelijker is mutum, zoowel in den Codex Hamm. (Koschaker, t. a. p.) als in het Assyr. Wetboek, b.v. §25 regel 83, §26 regel 96; vgl. ook de uitdrukkingswijze van H A R-r a = hubullu in noot 6; voor den eigenaar zie b.v. Ungnad, HG II Glossar p. 126.

54) Voor den echtgenoot b.v. Ex. 21:3 en 22, dikwijls ook t^itf, b.v. Gen. 29 : 32, voor den eigenaar b.v. Ex. 21 : 28.

55) Vgl. met betrekking tot de echtgenoote de bronnen bij Koschaker, t. a. p., met betrekking tot den verkoop de gegevens bij Ungnad, t.a.p. p. 152.

56) Voor de echtgenoote bewijzen bij Neubauer, t. a. p. P- 33» voor een verkoop b.v. Deut. 14:25.

57) Zie lexica.

58) Bronnenverwijzing b.v. bij Koschaker, t.a.p. p. 136.

59) Bronnenverwijzing bij David, Korrespondenzblatt d. Akad. f. d. Wiss. d. Judentums 1925 p. 35.

60) B.v. Ungnad, t. a. p. p. 170.

61) Zie b.v. Gesenius-Buhl p. 413, 457.

Sluiten