Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORDE DER FEESTVIERING.

1. Welkomstlied (tfSn *p3) te zingen door het Koor. (Zie blz. 4)

2. Psalm 100 jrH$ TB») te zingen door het K-oor. (Zie blz. 4)

3. Psalm 117-118 (ftg te zingen door het Koor en den Voorlezer, den Eerw. Heer J. D. BLANES. (Zie blz. 4)

4. FEESTREDE uit te spreken door den WelEerw. Heer | v. J. PALACHE. Opperrabbijn der uMMente,

5. Plechtige omgang met de Wetsrollen, begeleid door koorzang (ni¥). (Zie blz. 6)

6. Gebed voor het Koninklijk Huis en de Overheid (fniJPl) te zingen door het Koor en den Voorlezer den Eerw. Heer. S. DUQUE. (Zie blz. 8)

7. Terugbrengen der Wetsrollen, begeleid door Koorzang (p#Ö). (Zie blz. 8)

8. Zegenbede voor hen die geschenken hebben aangeboden uit te spreken door den Voorlezer, den herw. Heer J. D. BLANES.

9. Feestlied (htib -rw) te zingen'door het Koor vervaardigd door den WelEerw. Heer

»' -.i?1^00 Cn «^Poneerd door den Heer ISL J. OLMAN. (Zie blz. 10)

10. Slotzang (D^ fm) te zingen door het Koor. (Zie blz. 12)

M.n wordt verzocht bij No.. 1, 5, 6 en 7 op te ,ta« en geen der gezangen mede te zingen.

sTl Ks°°r- i,,(,ame,,«"told uil «■ d. Zangvereniging

1»ZA * m^"k»« ™ «enige bel.ngsteHende!

en kinderen van Gemeenteleden.

Orkest en Koor «taan onder leiding van de Heeren M. S. CORONEL en A. ALETRINO.

Sluiten