Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem het lieftt hebben? Die dus door ons is omtuind en besnoeid, gefatsoeneerd en gesteriliseerd? Rome stelt zich niet eerder tevreden of het moet hebben een onfeilbaren tekst, een onfeilbare vertaling, een onfeilbare verklaring, een onfeilbare hoogste instantie, in geval al die lagere onfeilbaar* heden toch nog in botsing met elkander zouden geraken. Zal nu een Protestant al die Roomsche onfeilbaarheden kunnen missen, en ondanks dat gemis in de Schrift Gods Woord hooren? In elk geval: de bijbel is wat hij is, en niet wat de menschen van hem gelieven te maken. En de bijbel, zooals hij door de menschen is gemaakt, is dood. Terwijl de * bijbel, zooals hij is, leeft. Precies als bij Christus zeiven. Wat de menschen van Jezus maken is een doode figurant. Wat Jezus is, gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde, is de levende Heer. Wij hebben nu eenmaal geen Heiland en ook geen bijbel, die dezelfde blijft voor geloovigen als voor ongeloovigen. De ongeloovigen hebben geen Heer en daarom geen bijbel. Alleen de ge* loovigen hebben een Heer en daarom een bijbel. Zij hebben een bijbel, omdat zij een Heer hebben. En zij hebben een Heer, omdat zij een bijbel hebben. Heer en bijbel beide zeggen: Zalig wie niet aan mij geërgerd wordt, maar gelooft. Evenzeer als Christus ergernis geeft, ergernis geven moet om het geloof mogelijk te maken, geeft de bijbel ergernis, moet de bijbel ergernis geven. Ook aan het verstand. De «Dageraad» heeft goedkoop werk met boekjes over Rabbi, pastoor en dominee, die de tegenstrijdige teksten op het marktplein moeten uitschreeuwen. De bijbel zelf stelt er een eer in, het u bij het opspeuren der moeielijkheden niet al te moeielijk te maken. In hetzelfde hoofdstuk, waarin tweemaal wordt gezegd dat het den Heer berouwde, Saul tot koning te hebben gemaakt, heet het: En ook liegt Hij die de overwinning Israëls is niet, en het berouwt Hem niet, want Hij is geen mensch dat Hem iets berouwen zoude. Een blinde,

Sluiten