Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

™- Aanteekeninsr. üigeman, 6

Het Leven van Joh. Calvijn . 0 45 Erskine,

Al de Werken, 12 deelen . . 18,— I

Hetzelfde werk gebonden . . 24!— | Enkele deelen (3 k 4 werkjes) 1 50. ( J- v- d. E.,

Langmoedige draging Gods .0 30 Jan Eswijler,

Zielseenzarae Meditatiën \ • . 1 25 Jo hannes Flavel,

Voorbereiding voor het lijden . 0,70 ! R- Fleming,

Ploo SIeuteI der 0Penbaring . . 0,50 !

Al de Werken, 150 oefen. 8 dln. 10,— j

Nagelaten 36 oefeningen . . 4'50 1 Fruitier,

Sions worstelingen . . . 1 50 f

Salomons raad aan de jeugd . 0,80 j

Groot voorr. van christ. kinderen o'<5 I rrancken,

Het geestelijk Huwelijk . . 0,60 : In. van der Groe,

Toetsteen van ware en valsche genade 2.40 f

• Blinde Bartimens, tien preeken . 0,60 '

Zestien Biddagspreeken . . 1 40 '

Veertien Biddaffsnreekon 1'

De waarachtige bekeering (17 leerr.) 1.'— I Verh. over Hos. II: 4, (kinnebakken) 0,30 Het zielzaligend geloof . 0 80

Vijftal Leerredenen . . . 0'30 I Drietal Leerredenen . . . Q25 Echt verhaal v. d. zeven}, oorlog 0^35 , Catechismus, 3 deelen ingenaaid 6,50 I 3 deelen gebonden 8.— Eva van der Groe,

_ Huisvrouw van Brakell. Bekeering 0.30 f mitne,

D s Christens groote intrest .1,25 I

Sluiten