Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stockholm en Lausanne roept aan onze deur — niet te haastig met uw kritiek! Van deze beweging onzer tijden geldt ook het woord: verderf ze niet, want er is een zegen in!

Laar ons de deuren en de vensters open zetten en luisteren, of en waar er een stem des Geestes is in het machtige eenheidsroepen van den tijd.

Maar, we verhelen het ons niet, in deze beweging is ook veel, wat van den mensch is, en waartegen we waarschuwend en afwijzend moeten staan. Er is in dit streven óók veel, dat om valsche eenheid onbewust roept. Dat jaagt naar eenheid van wat niet wezenlijk een is. De eenheid kan alleen zijn eenheid des waren geloofs.

En zoovelen zoeken eenheid zonder dat ze met ons leven uit den wortel van dat ware geloof. Die alleen maar zoeken een eenheid in enkele vage begrippen en beginselen. Er komen ook samen menschen en groepen van zeer uiteenloopende belijdenis, zelfs uit het linksche kamp met die waarlijk hun zaligheid in Christus zoeken. Maar wanneer tusschen zulke uiteenloopende en ongelijksoortige elementen een eenheid moet worden geconstrueerd, dan is*ze kunstmatig, onwaarachtig; niet gewild en niet gewerkt door den Heiligen Geest. Dan is ze niet het samen belijden van het ééne geloof, maar het samengaan van wat niet samenhoort; wat niet één is, maar twee.

Zulk een valsche eenheid is altijd door gezocht. In de dagen der zeventiende eeuw en in den aanvang der negentiende werden de eenheidspogingen schier altijd aangewend door die de Gereformeerde Re3

Sluiten