Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heere danken, dat Hij Zijn Kerken heeft vrijgemaakt, dan kunnen we niet ter anderer zijde doen, alsof wat in harden strijd is gedaan, zondig en dus te herroepen menschenwerk ware. Boven den vrede zoeken we de waarheid, naar het apostolisch woord. En het is te vreezen, dat in deze dagen dat soms niet met de noodige helderheid voor het oog bleef staan.

Eén van twee — öf het werk van het verleden, van de zestiende en de negentiende en de twintigste eeuw tot bewaring en verdediging van de waarheid Gods is een werk Gods, en dan moet het als zoodanig erkend; öf het is dwalend en dus zondig menschenwerk geweest; maar dan moet het als zondig worden herroepen en teniet gedaan.

Maar een derde: Gods werk er in erkennen, en tegelijkertijd doen alsof de dwaling geen dwaling ware — dat kunnen wij niet en dat mógen wij niet. Zoo kan de roeping van de Kerk des Heeren niet zijn. Ze heeft ook de roeping, zichzelf te handhaven op de plaats, die ze in Gods gunst verwierf. Samenbinding van al wat samenhoort zal nooit mogen geschieden ten koste van de zuiverheid der Kerk en van de ongerepte bewaring van het ons toevertrouwde pand. Eenheid ten koste van de waarheid is geen eenheid en bouwt aan Sions muren niet op, belemmert veeleer den bouw. Hier hoort revolutiebouw niet thuis.

Geen samenbinding van heterogene, niet samenhoorende elementen; geen samenvoeging ook van wat samen behoort, op onwaarachtige wijze. Maar

Sluiten