Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was alles licht, dat de volle dag van Christus voorafging. Nooit is de Zoon afwezig bij de voorbereiding der verlossing. De wetgeving en profetie zijn de weerkaatsing van zijn zedelijke schoonheid.

Mozes komt de wet openbaren. Zij is bekleed met een grootse schoonheid, waarvan de Goddelijke glans getuigt, die bliksemt in den groten leider van het verkoren volk.

Toch zal Christus Zelf alle uitwendig schoon vermijden. Alleen de Engelen kondigen in schoonheid zijn komst aan. Zijn prediking zal schoon zijn in de geest, zijn beelden een grote inwendige harmonie hebben en we zullen Zien, hoe Calvijn de „élégance" van Jezus gedachten mint.

„De aardse schande bereikt haar top, als de hemelse heerlijkheid gaat stralen over het kruis van Christus, dat de afgrond van de menselijke val en de oneindigheid der goddelijke glorie is". De schoonste lofspraak van Christus noemt Hem het Licht der wereld. Daarom zal het leven met Christus zeer harmonisch en schoon zijn. Die harmonie is als een symphonie, die zich verheft tussen God en mensen en waarvan Christus Dirigent is. De schoonheid was verwoest door de zonde. Moet ze hersteld worden door een jongen Apollo, neergedaald van zijn lichtwagen ? Neen, Jezus verschijnt niet in aardse schoonheid, want zijn werk der verlossing moet overwinnen de smaak voor uitwendigheid en schijn: de mens, verlost door het smadelijk offer van Christus. Nu kan de mensheid de schoonheid schouwen, oog in oog in de persoon van de opgestane Christus.

Hij is voor haar de maat der dingen. De wereld zal slechts schoon zijn door Hem en door Hem henen, want Hij is het, die het geestelijk leven in zijn volmaaktheid heeft gerealiseerd. De door de val gedeformeerde schoonheid zal dus gereformeerd worden door de Verlossing. Dank zij haar, zal de mens opnieuw kunnen zien en daar geheel de activiteit Gods gepaard gaat met heerlijkheid, zal hij de geredde schoonheid zien als stralende goddelijke Activiteit.

Het eerste deel van Wencélius' verhandeling : De schoonheid en het Godsplan — heeft nog twee belangrijke hoofdstukken, die om aandacht vragen:

e. Schoonheid en heiligmaking.

De Heilige Geest gaat de wedergeboorte verwerkelijken, die mogelijk gemaakt is, door het offer van Christus. Hij zal ons geven een schone glans van deugd. De uitverkoorne voelt zich de blik op een wereld omvormen, waarin hij niet kan onderscheiden tussen schijn en werkelijkheid.

God heeft de mens zo hef gehad, dat Hij zijn schoonheid heeft

Sluiten