Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage ii.

L I E D E R EÜ

gezongen door de Kjnderen van de Zondagsschool der Nederlandsche Vereeniging voor Israël, ter gelegenheid van de 25-Jarige Ambtsvervulling van den Eerwaarden Heer F. W. A. KORFF. 1876 1 Augustus 1901

Gevierd December.

Wijze : Een trouwe Vriend woont in den Hemel.

Hbe keerlijk klinkt dit lied U tegen Uit menig dankbren kindermond,

Wij vragen voor U 's Hemels zegan En heil bestraal U eiken stond.

Wat gij gezaaid hebt geeft thans vrucht, Hij die gelooft is nooit beducht.

Een kwart eeuw waart gij voor ons allen Een Leeraar, Vader, Broeder, Vriend!

Dies zal ons vreugdelied hier schallen, Uit hebt gij wel aan ons verdiend.

De Heer was steeds uw stoun en kracht I Dit blijkt uit 't geen werd voortgebracht.

Wat gij voor Israël hebt gebeden, Dat werd verhoord op 's Heeren tijd;

Gjj hebt met droeven mee geleden, En met verheugden U verblijd.

Dat liefd' tot wederliefde dringt, Dat toont de schaar die U omringt.

Wijze : Mijn goede Hzrder i» de Heer.

Aanvaard nu op Uw Jubelfeest Een huldeblijk uit dank het meest,

Gedwongen door uw eigen daan j

Voor 't drogen van zoo meeugen traan.

Al was het midden in den nacht, Uw hulp werd niet vergeefs gewacht,

Als soms de dood zijn offer koos, Gjj waart gereed met uwen troost.

Thans biedt U dezen vriendenschaar Deez' zetel op het dankaltaar,

En vragen: God! o spaar Hem lang, Dat 't Gouden '1 Zilverfeest vervang.

Sluiten