Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook menig zieke werd bezocht, Veel goeds hebt gij ook daar gewrocht, Bij troost naar lichaam en naar ziel, Ook stoflijks hen ten deele viel.

Dies vragen wij •. ;,0 spaar hem Heer", Uw dienaar werke tot Uw eer, Zijn zielenoogst brengt hij als loon, Voor U o Heer en voor Uw troon.

Wijze : Oostenrijkscke Volkslied,

Ziet hoe liefd' en vriendschap beiden,

U Eerwaarde Heer en Vriend Thans dit achtingsblijk bereidde; Gij hebt dit aan ons verdient i Door uw streven, Door uw werken, Voor ons allen Isrels kroost:

. Moog den Heer U immer sterken, Ons tot leering, u ten troost.

. Komt aanvaard het met genoegen Zoo als 't U wordt aangeboon, Waarbij wij dit woord nog voegen; Vriendschap blijk; dat is geen loon: 't Bied u vreugde Alle dagen, Als gij er uw blik op slaat;

En de Heer lang moog' behagen, Dat Hij u in 't leven laat,

Sluiten