Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antraniek en zijn Arabische „broeder"

door Zendeling A. BREET

Antraniek is een jonge man van waarschijnlijk ongeveer 23 jaar. Hii is Armeniër, hoewel hij bij de Bedoeïnen opgroeide als een Bedoeïn en zelf langen tijd niet beter wist, dan dat hij een Bedoeïn was.

Reeds ongeveer twee jaren is Antraniek in Aleppo, waar hij sindsdien als een Armeniër onder zijn eigen volksgenooten leeft. Antraniek is onze beschermeling en wij houden allen evenveel van hem.

Dezer dagen kwam er bezoek voor hem. Een groote Bedoeïn met een juig gelaat, donkeren blik, ietwat somber, maar toch heelemaal niet afschrikwekkend, diende zich aan als „broer" van Antraniek. Hij had gehoord, dat deze ziek is en kwam nu met echt broederlijke belangstelling zijn broeder bezoeken. Ver van Aleppo in de woestijn, dicht bij de rivier de Euphraat, woonde hij. Daar leefde ook eens onze Antraniek, die toen nog geen Antraniek heette, maar Moestafa. De naam Antraniek is een Armeensche naam en Moestafa een Arabische.

Voor zoover hij zich een en ander kon herinneren, had Antraniek ons zijn levensgeschiedenis verteld; toen nu echter zijn „broeder" nier was, gaf hij ons een nauwkeurig relaas over Antranieks verleden en de gedachte kwam in mij op, dat onze Vrienden in Nederland dit ook wel eens zouden willen vernemen. Niet dat er zoo heel veel te vertellen is, want gelijk ieder weet, is het leven in de woestijn heel eentonig. Toen Antraniek Bedoeïn was en nog Moestafa heette, was jrij schaapherder en zwierf met zijn kudde door de woestijnsteppe. Weken en maandenlang trok hij met de kudde rond, om het noodige voedsel te vinden.

Hoe Antraniek, de Armeniër, bij de Bedoeïnen terecht kwam en Moestafa heette en zelf niet eens wist, dat hij een Armeniër was? Luister, wat we te hooren kregen van onzen bezoeker, die zeide Antranieks broeder te zijn.

Het was tijdens de groote christenvervolgingen, in de jaren 1915—1922, dat een groote groep Armeniërs uit Turkije werd verdreven en de woestijn werd ingejaagd. Dit schouwspel was niet meer vreemd, want bij duizenden en duizenden werden de Armeensche, Syrische en Assyrische Christenen vervolgd, gemarteld en vermoord en de Syrische Woestijn was in die jaren een groote slachtplaats. Wij hebben foto's van met doodsbeende-

Sluiten