Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren bezaaide velden. Eens was de Euphraat zoo met lijken gevuld, dat het water der rivier een anderen weg moest zoeken, daar de doode lichamen van vermoorde Christenen de rivier deden verstoppen. Dicht bij het Arabische plaatsje Rakka trok-een kolonne slachtoffers voorbij, terwijl van tijd tot tijd sommigen werden gedood door de Turksche soldaten, die als drijvers dienst deden. De geheele menigte zou later dieper in de woestijn bij massa's tegelijk om het leven worden gebracht. Op een gegeven oogenblik, dat een Turk eene Armeensche vrouw doodde, daar hij vermoedde, dat zij nog eenig geld bij zich had, ging een jonge Arabier voorbij. De Turk vertelde hem, dat de vrouw ook geld in de rivier had geworpen. De Turk echter moest verder, om zijne collega's in te halen, die met de overige slachtoffers verder de woestijn introkken. De Arabier, een Bedoeïn. waagde er een nat pak aan, om naar het in de li vier geworpen geld te zoeken,

Antraniek en Mahmad z'n „broer".

Sluiten