Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beduidend verminderd is, maar daarin, dat de overlevenden door al het ervaren leed hun geloof hebben verloren. En dat is voor het grootste deel inderdaad het geval — echter slechts voor het grootste deel.

Er is ook veel te berichten, dat hoopvol is voor de zaak van het Evangelie. Dit heeft ook in al dit leed bewezen een kracht Oods te zijn. Onderstaand geven wij enkele der heerlijke getuigenissen, die Dr. Berron gedurende zijn verblijf in Azië heeft vernomen:

In Beyrout voor 't begin van een bijbelbespreking sprak hij met een der aanwezige mannen. Deze kwam uit de Turksche stad H., waarin eenigen tijd na den oorlog een massacre heeft plaats gevon-

Een der vele Armeensche vluchtelingen. den. Onder de vele

gruwelen, die daarbij werden gepleegd, werden o.a. ook de kinderen van een Armeensch weeshuis .geroofd en buiten de stad van af de burcht in een reuzen-vuur geslingerd. In die verschrikkelijke dagen werden zijn vrouw en 7 kinderen tegelijk omgebracht. En toch behoefde hij niet getroost te worden, want hij behoorde tot een van de steunpilaren van dien kleinen kring, die bijeenkwamen, om kracht en moed te

Sluiten