Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leed en Herh bidden ons meer en meer toe te bereiden.

Bijna een bovenmenschelijk woord. En toch vindt men zulke Christenen onder dit verstrooide Armeensche volk.

Kinderen, waarvan het jongste ternauwernood 5 jaar oud, bezig met het knoopen van tapijten. De arme kleinen kunnen niet naar school, daar ze geld moeten verdienen, om in het onderhoud van zieke ouders te kunnen voorzien.

Is het te veel gezegd, dat menschen, toegerust met zulk een zin in bijzondere wijze dragers van het Evangelie in het Oosten zullen- zijn.

Voor zulk een gezindheid zullen de muren en het bolwerk van den Islam vallen.

Zulk een liefde zal de overwinning behalen, ook tusschen Turken en Armeniërs.

Daarom is het Armeensche werk in zoo hooge mate een kwestie van het Koninkrijk Gods en dus een hoopvolle kwestie.

Het geldt een volk door zijn voortdurend leed heen te helpen, de menschen uiterlijk te redden en innerlijk te sterken. Dan zal God zijne daden over hen kunnen doen.

Sluiten