Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. GODS NABIJHEID.

Leider: Looft den Heer, want Hij is goedl Zijn trouw blijft in eeuwigheid!

Zang: Alles looft U, God en Heer Aard' en hemel zingt uw eer; 't Sterrenheir, de zon, de maan, Heffen U een lofzang aan. 't Al zingt mee in 't glorielied I Ook mijn hart vergeet' U niet!

Jz. 5.

De Heer is nabij allen, die Hem aanroepen in waarheid.

Kinderen: De Heer ziet uit den hemel,

L-: Hij aanschouwt alle mensenkinderen.

K- Uit zijn woonplaats slaat Hij acht op alle bewoners der

aarde.

Worden niet twee musjes voor één penning verkocht? K.s En toch is niet één van die van God vergeten.

Ls Vrees dan niet: Gij gaat de musjes verre te bovenI

Zang:

Op bergen en in dalen Zijn trouwe vaderogen,

En overal is God! Zien alles van nabij;

Waar wi| ook immer dwalen Wie steunt op zijn vermogen, Of zitten, daar is God! Dien dekt en zegent Hij.

Waar mijn gedachten zweven Hij hoort de jonge raven, Of stijgen, daar is God! Bekleedt met gras het dal,

Omlaag en hoog verheven, Strooit overal zijn gaven. Ja, overal is God! Ja, zorgt voor 't gans heelal.

Gez. 7

Sluiten