Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

1. Onze Vader.

2. God in de natuur.

3. Gods nabijheid.

4. God kent ons hart.

5. Zondagmorgen.

6. Jezus, de goede herder.

7. Jezus en de kinderen.

8. De wet der liefde.

9. Advent.

10. In de lijdensweken en op goeden Vrijdag.

11. Paasblijdschap. 12 Pinkstertijd.

MUZIEKUITGAVEN

De bekende bundel OUDE EN NIEUWE ZANGEN van Mej. M. VAN WOENSEL KOOIJ. bewerkt voor vierstemmig gemengd koor. 320 blz., kost ingenaaid / 1.50, gebonden f 2.—. Getalsprijs: bij 25 exx. f 1.25 ing. ( 1.75 geb.

bij 50 exx. f 1.— ing. f 1.50 geb. Dezelfde bundel voor driestemmig vrouwenkoor, 314 blz., kost ingenaaid M.50, gebonden f 2.—.

Getalsprijs: bij 25 exx. f 1.25 ingen. f 1.75 geb.

bij 50 exx. f 1.— ingen. f 1.50 geb. Voor twee zangstemmen met aparte pianobegeleiding is de prijs ingenaaid f 1.75, gebonden f 2.50. 326 blz. groot formaat Getalsprijs: bij 25 exx. f 1.50 ing. f 2 25 geb.

bij 50 exx. f 1.25 ing. f 2.- geb. De vervolgbundel van Oude en Nieuwe Zangen LAUDAMUS, bewerkt voor vierstemmig gemengd koor, 292 blz.. kost ingen. f 1.50, geb. f 2.—. Getalsprijs: bij 25 exx. f 1.25 ingen. f 1.75 geb.

bij 50 exx. f I.— ingen. f 1.50 geb. Verkrijgbaar in den muziekhandel en boekhandel of bij den uitgever A. VOORHOEVE v.h.J. M BREDÉE'S UITG. MIJ. N.V., Rotterdam. JEUGDZANGEN ingenaaid / 225. gecart. f 2.75. VOOR ONZE KLEINTJES ingenaaid f 2.50, gecart. f 3.-. Te verkrijgen te MAARSEN. „WEST-HILL"

Sluiten