Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol Blut undWunden) door Schweitzer gespeeld, wat een dramatiek spreekt daaruit en toch is er niets onrustigs aan. integendeel). Dat is de muziek, die we speciaal-in de jeugdkerk gebruiken willen. Zoo moeten we dus in de groote ▼oorraad echte harmoniummuziek nog schiften en zoeken.

In het vorige stukje „Liturgie" heeft men „de gang van den dienst" kunnen lezen, aan de hand hiervan nog eenige opmerkingen:

1. het orgelspel vóór de dienst begint. Dit kan uiteraard een meer afgerond stuk zijn dan b.v. na de toespraak. Al naar gelang het karakter van den dienst kan het plechtig, opgewekt enz. zijn echter ook hier nooit lawaaiig, en steeds inleidend, anders dan bij no. 12: het orgelspel na afloop.

2. het Stilte-stukje: een uit slechts enkele, hoogstens acht maten bestaand stukje. Een zeer eenvoudige melodie, uit noten van gelijke waarde bestaande en suggestief gespeeld.

7. na het gebed: hier komen we straks bij den koorzang op terug. Heeft men geen koortje,

dan eveneens een stemmig stukje, dat iets langer kan zijn dan het vorige.

9. het spel na de toespraak: dit is misschien het moeilijkste punt voor den organist. Juist omdat hij hierbij zichzelf geheel op den achtergrond moet houden. Hij mag geen aandacht vragen voor iets nieuws of iets anders na de toespraak. De bedoeling is juist, dat de jongens en meisjes als zij intens geluisterd hebben, de gelegenheid krijgen enkele minuten tot zichzelf te komen en het gehoorde te laten bezinken. Het moet dus iets zijn geheel in de lijn voortgaand van de toespraak, eigenlijk als een soort reflecteerend naspel, niets anders. Natuurlijk zal dit de eene keer beter lukken dan de andere. Men begrijpt echter wel dat dit alleen mogelijk is, door een sterk contact tusschen leider en organist. De laatste moet ook volledig op de hoogte zijn van het te behandelen onderwerp. Hij hoort in de dienst de rechterhand van den leider te zijn, door dezen voortdurend op te vangen, aan te vullen van hem over te nemen en met zijn begrip te steunen.

Sluiten