Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stadscatecheet is slachtoffer van de anarchie van Kerk en gemeente. Zonder systeem worden de kinderen en jonge menschen op de catechisaties toegelaten; zonder veel overleg laten de ouders hen meestal naar de catechisaties gaan. Willekeur en allerlei kleinigheden geven in vele gevallen den doorslag. Met de wijkindeeling wordt gewoonlijk in 't geheel geen rekening gehouden, richtingskwestie speelt maar voor een deel een rol; inval, gril, toeval bepalen de keus van den leerling en dus de samenstelling van de klasse, waarin catechisatie gegeven moet worden. Op sommige plaatsen zijn wel vaste regels: de eene predikant catechiseert de jongens, de ander de meisjes, of men houdt zich aan de wijkindeeling, maar in de meeste grootere plaatsen wordt zonder eenig overleg gecatechiseerd naar individueele opvatting en indeeling van de catecheten. Men voelt zich daar gewoonlijk nogal behagelijk bij, omdat men zich heel weinig rekenschap gegeven heeft van de mogelijkheden, die er zouden kunnen zijn. Catechiseeren is voor sommige predikanten een lastig bijbaantje dat geen extra verdienste geeft zooals andere bijbaantjes soms.

Slechts één uur in de week is gewoonlijk voor elke groep beschikbaar en dat meestal slechts gedurende zeven a acht maanden hoogstens (wanneer de vacanties er afgerekend worden.) In veel gevallen zijn dat de avonduren, nadat de meeste leerlingen (en ook de catecheet) reeds een dag van arbeid achter zich hebben. Geen wonder dat er veel verzuim voorkomt. Wie zich rekenschap geeft van de wonderlijke samenstelling der groepen, begrijpt dat het soms moeite kost de jongelui aan het begin van de cursus bij elkaar te krijgen; wie iets verstaat van de anarchie is niet verwonderd dat het blijft doordruppelen tot December. Natuurlijk ontbreken de wisselingen ook niet gedurende de cursus als naailes, pianoles, of de een of andere club verzet wordt. Dan moet telkens de catechisatie wijken.

Bovendien is verkoudheid, vermoeidheid, ongesteldheid, verjaardag van een der leden Van het gezin of vriend(inn)en, bruiloft van een familielid, feestavond van de vereeniging, repeteeren voor een tooneelstukje of gymnastiekuitvoering en honderd andere gebeurlijkheden aanleiding om de catechisatie te verzuimen. Zoodat men geregeld met 10 % tot 50 % absenten moet werken en als de catecheet er niet heel streng de hand aan houdt verloopt de catechisatie onverbiddelijk. De stadspredikant die maar een klein beetje

Sluiten