Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tót het openbaar onderwijs is gewoonlijk veel gunstiger. Daar verricht de Kerk meestal het werk zelf en draagt dat op aan bevoegde en dikwijls zeer geschikte krachten, (ook vrouwen). Dan worden de kinderen niet overladen en bij het verlaten van de lagere school komt de taak in handen van de predikanten. Het is jammer dat een dergelijke regeling zelden met het bijzonder onderwijs wordt getroffen. Het bijzonder onderwijs erkent de roeping der Kerk in dezen niet. Het verricht eigenmachtig de taak, die het uit handen van de Kerk zou moeten ontvangen.

Maar ook na de schoolplichtige leeftijd moest er arbeidsverdeeling zijn. Dat zou, vooral in een stad kunnen, wanneer alle predikanten de bijzondere gaven van zichzelf en van anderen konden herkennen en erkennen. Dan zouden ook de Kerkeraden de waarde van dit werk eerder zien en beseffen dat er ook nog bijzondere krachten voor noodig zijn.

Nu schijnen maar weinigen te zien wat op het spel staat. Men is bezig met wat in hemel en op aarde het meest waardevolle is. Men spreekt over God en men spreekt tot jonge menschen. Tusschen God en de ziel wil men banden leggen. Men neemt het Boek in handen, dat de eeuwen door voor millioenen is geweest een ücht op hun pad en een lamp voor hun voet. Maar dat boek moet vertaald worden in de taal van dezen tijd, in de taal van H.B.S.-ers en ateliermeisjes. Het goud der wetenschap aan de universiteit opgegaard moet als klein, geld worden uitgegeven. Het mag geen waardeloos inflatiepapier worden, dat de schijn van geld heeft, de schijn alleen.

Achter de vorm, die wetenschappelijk gerechtvaardigd moet zijn, ligt de geestelijke werkelijkheid, die alle verstand te boven gaat. Anders wordt het bedrog ontdekt, want jonge oogen zien zoo scherp. Ze zien helaas toch vaak niet scherp genoeg om de wezenlijke waarde te ontdekken achter de waardelooze vorm.

Daarom is de vorm zoo belangrijk.

De verhouding van vorm en werkelijkheid is bij dezen arbeid van 't grootste belang. Het is onderwijs, godsdienstonderwijs. In dat woord ligt het probleem, de ontzettende taak, de ontroerende mogelijkheid. Woorden, moeten tot Woord worden, opdat het mysterie van het vleeschgeworden Woord zal kunnen worden verstaan. Het is in de gegeven omstandigheden maar gelukkig dat de catecheet

Sluiten