Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijk voor opgepast worden dat men steeds binnen het kader van het verhaal blijft; terwijl het m.i. zeer gewenscht is enkele passages uit de verhalen inde taal van den Bijbel te geven. In de gelijkenis van de Verloren Zoon zou ik niet gaarne b.v. de volgende passage missen: „Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan en ik zal zeggen, Vader ik heb gezondigd tegen den Hemel en tegen U, ik ben niet meer waard Uw zoon genoemd te worden, laat mij een van Uw dienstknechten zijn".

Misschien is er nog een andere weg, die ge kunt inslaan. Ge kunt deze zelf zoeken. Ook op Uw activiteit komt het aani

DE TALENTEN.

De Heer: Ik ga op reis. Aan jullie draag ik de zorg op voor mijn huis en mijn geld. Jou

geef ik vijf talenten. Jij krijgt er twee en jij

een zak met een talent.

(De Heer is teruggekomen).

De eerste dienstknecht: Heer, vijf

talenten hebt U mij toevertrouwd; zie ik heb er

vijf talenten bijgewonnen.

De Heer: Je bent een goede en getrouwe

dienstknecht.

De tweede dienstknecht: Heer,twee talenten hebt U mij gegeven. Ik heb er handel mee gedreven en er twee bij gewonnen. De Heer: Ook jij bent een goede en getrouwe dienstknecht.

De de rde dienstknecht: U hadt me maar één talent gegeven. Wat kon ik nu met één talent doen! Ik heb het maar in den grond gestopt. Daar is Uw eigendom terug. De Heer: Jij booze en luie dienstknecht! Al had je maar één talent, toch had je dat goed moeten gebruiken!

(Tot de andere dienstknechten): Kom hier, neem hem dat eene talent af, hij ia het niet waard. Geef het aan degene, die er tien heeft. (Tot de luie dienstknecht): Ga wegl

Sluiten