Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook plaats zijn voor een eigen week- of maandblaadje. Ik dénk b.v. aan een blaadje als de Doekoen. Daarin worden allerlei raadgevingen gedaan op het gebied der gezondheid en daarin wordt dan ook telkens een eenvoudig stukje Christendom gegeven. Bespreekt het groote blad het Christendom in de maatschappij, zulk een blaadje bespreekt het Christendom in het huisgezin.

Maar dan hebben wij ook meer directe ptopagandalektuur noodig. Dat moeten echter geen strijdschriften zijn, maar een eenvoudige teekening van wat het Christendom eischt en biedt. Het liefst geef ik die boekjes in den vorm van een verhaal, zooals b.v.:

Karunagaran of een Hindoe, die God zoekt. Dat is het verhaal van een heiden, die alles doet om vrede te vinden en eindelijk bij Jezus dien vrede vindt.

Pa Samar, II Mais, De schuld van Ali bin Oemar, De Olifantendrijver, enz. enz. Niet vechten tegen den Islam of tegen het Heidendom dus, maar eenvoudig uit voorbeelden laten zien, wat het Christendom van den mensch maakt. Van dergelijke boekjes moeten wij een rijke verscheidenheid hebben.

En dan tenslotte moeten wij flink medewerken aan de stichting van een Christelijke literatuur. Zoo gaf ik verleden jaar „Het leven van John Paton". Zoo heb ik in copie „De vierde Wijze uit het Oosten", „Lenteboden". Zoo is men nu aan het afdrukken van mijn „Het Christelijk geloof".

Christelijke lektuur zou ik hier willen opgevat zien in de ruimste beteekenis van het woord.

En wij moeten niet alleen zorgen dat die lektuur er komt, maar ook, dat zij onder de menschen komt. Er zal krachtig en stelselmatig mede gecolporteerd moeten worden. Nu is het een feit, dat de meeste zendelingen met veel werk overladen zijn en dat zij daardoor niet altijd gelegenheid hebben om te zorgen voor een krachtige colportage. Ik geloof, dat wij daarom zooveel mogelijk moeten komen tot concentreeren van dezen arbeid.

Sluiten