Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgende Northfield Conferentie. Zelf was hij trouwens ook van plan zóó vroeg weer naar Amerika terug te keeren, dat hij die Conferentie mee maken kon. Maar in Europa drong men er bij hem op aan de Wereldconferentie van onzen Wereldbond re Stockholm mee te gaan maken. Hij deed het, kreeg er de gelegenheid zijn groote zendingsplan te ontwikkelen en de vergadering kwam er zoo van onder den indruk, dat besloten werd Wishard te vragen voor vijf jaar in dienst van den Wereldbond te komen voor werk in Indië en het Verre Oosten in het algemeen.

Diezelfde Wereldconferentie besloot eveneens op heel den Wereldbond een beroep te doen, om dit nieuwe werk door gave en hartelijk gebed te steunen.

Reeds eerder merkten we op, dat vooral de Angelsaksische landen hier gehoor aan gaven; alsmede waarom dit ook wel zoo moest zijn.

Nadat Wishard in September 1888 naar de Vereenigde Staten terug was gekeerd, maakte hij nog z'n laatste toebereidselen voor de groote reis en ging daarna scheep voor Japan, waar hij op 8 Januari 1889 voet aan wal zette.

Luther Wishard is zonder twijfel een van de merkwaardigste Vereenigingsleiders geweest, uit heel het laatste vierde deel van de vorige eeuw. Had hij niets anders gedaan dan den stoot te geven tot het Foreignwork, waar van we thans het Gouden Jubileum vieren, het ware genoeg geweest om zijn naam te doen voortleven onder de latere geslachten. Toch is hij weinig bekend. En daarom temeer grepen we deze gelegenheid aan om zijn verdiensten nog eens naar voren te brengen.

Sluiten