Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rentie van Edinburg organiseerde en de Internationale Zendingsraad, die naar aanleiding dezer Conferentie in het leven werd geroepen, benoemde hem tot zijn Algemeen Secretaris. Deze zelfde arbeider, J. H. Oldham, was het wiens drijvende geest achter de groote Conferentie der Kerken stond, die vorig jaar zomer te Oxford werd gehouden. Inmiddels hebben ook de Schotsche Vereenigingen nu reeds tientallen jaren lang het zendingswerk voortgezet. Hun werk stond in 1921 op het hoogste punt, toen ze 3 Secretarissen over zee hadden, die tot een bedrag van 1.748 pond sterling ondersteund werden.

AUSTRALIë. Sinds 1909 neemt ook Australië actief in den C.J.M.V. zendingsarbeid deel. Het werd daartoe gebracht door een bezoek van John Henry Lang. De belangstelling welke hij in Australië wist te wekken leidde er toe dat men geldelijken steun voor den arbeid in Indië begon te geven, terwijl men tevens, tenminste voor een bepaalden tijd, sommige eigen Beroepssecretarissen afstond. In 1925 bezocht de zeer bekende Christen-Indiër, de heer Daniël Swamidoss, dit kleinste werelddeel. Hij had reeds een jarenlangen arbeid achter den rug, vooral ten bate van het zeer uitgebreid platteland van Indië en de duizenden dorpen, waarin de bevolking onderdak vindt. Wie Swamidoss kent, met zijn sterke persoonlijkheid en zijn edel en vriendelijk karakter, kan zich voorttellen welken indruk het maakte hem van zijn arbeid te hooren vertellen. Heel het leven der Indiërs wordt er door omgezet: de gezondheidstoestand, de wijze van het land te bebouwen, het maatschappelijke en economische leven der dorpelingen. Maar bovendien heeft het werk van Swamidoss deuren geopend, waardoor het mogelijk werd het volle Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. De Australische C.J.M.V. is dan ook doorgegaan zijn arbeid te steunen en nog steeds offert ze voor het Indische Verbond.

NIEUW ZEELAND. Nieuw Zeeland ligt zeer geisoleerd en heeft eigenlijk meer dan genoeg te doen

Sluiten