Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zonder twijfel hebben de gezamenlijke pogingen der C. J. M. V. Secretarissen over het wereldrond om tot meer Christelijke Eenheid te komen ertoe geleid, dat de Wereldfederatie van Christen Studenten én onze Wereldbond de Oecumenische Beweging zeer belangrijke diensten hebben kunnen bewijzen.

En de leider, die meer dan eenig ander nog levend persoon, zoowel den zendingsgeest als de oecumenische gedachte der C. J. M. V.s in eigen leven tot vleesch en bloed heeft gemaakt, is de man, die bij dit Gouden Jubileum mag herdenken, hoe hij, een halve eeuw lang nu reeds, onze Wereldorganisatie heeft gediend, en haar nog leidt als haar Voorzitter:

Dr. John. R. Mott.

Sluiten