Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kracht en toewijding steeds, ook ondanks het klimmen hunner jaren, hier aanwezig waren, gaf wijding te meer aan dit plechtig herdenken. Op denzelfden datum, 1 September 1888, traden zij in dienst van onzen Wereldbond en een terugblik op de sinds verstreken vijftig jaar moet hen wel met stille verbazing en met onbegrensde dankbaarheid vervuld hebben voor hetgeen God ook door hen én door de C. J. M. V. over heel de wereld heeft willen tot stand brengen. De Stockholmervergadering zelf echter was verstandig genoeg zich niet met de geschiedenis alleen maar vooral met de toekomst bezig te houden. En als we de slotsom aller besprekingen, gebeden en overleggingen in enkele woorden samen moeten vatten, dan is net wachtwoord tweevoudig geworden:

Nationale verbonden over heel hét aardrijk! ga voort met de uitbreiding van het werk! Er zijn grooter en meer kansen dan vroeger ooit! Maar ook:

Denkt er om door eigen leven, door lied en door woord, te blijven getuigen van de Blijde Boodschap, die ge zelf hebt leeren verstaan!

Acht en twintig naties waren er vertegenwoordigd, waarvan 24 reeds aangesloten landelijke verbonden vertegenwoordigden. Drie andere kwamen uit Polen en uit den kring der Russische verbannenen. De Wereldbond der Chr. Meisjesvereenigingen en de Wereldfederatie van Christen Studenten en een bezoeker uit Letland gaven mede van hun belangstelling blijk.

In de Blaseholm Kerk had een groote en plechtige herdenkingsdienst plaats op dezelfde plek waar voor vijftig jaar het zendingswerk der C. J. M. V. een aanvang nam. Van de belangrijkste Zendingsgebieden zelf waren er ook vertegenwoordigers, die elk op hun beurt de vergadering toespraken: Dr. Datta voor Indië, Professor Mays, een neger, voor de gekleurde rassen in het algemeen en Dr, Beigbeder, namens het Fransche zendingswerk op Madagascar, Prins Oscar Bernadotte wees, naar aanleiding van de Gelijkenis van het mosterdzaad op de geestelijke beteekenis dezer bijeenkomst, welke de waarheid

Sluiten