Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„DE DAG DER KLEINERINGEN"

DOOR

J. J. VAN NOORT

PREDIKANT TE AMSTERDAM

EEN WOORD VAN OPWEKKING AAN DE ONDERWIJZERS EN DE ONDERWIJZERESSEN ONZER ZONDAGSSCHOLEN, BIJ GELEGENHEID VAN HET 75-JARIG BESTAAN DER ZONDAGSSCHOOL IN NEDERLAND :-: •-•

UITGAVE VAN DE NEDERLANDSCHE : ZONDAGSSCHOOL-VEREENIGING :

G. F. CALLENBACH - NIJKERK

1911

Sluiten