Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schilder, kunstenaar, christen br. C. N. Looman, evenbeeld zijns broeders; alsmede aan den stoeren, trouwen werker br. P. J. Mijnarends beiden te Amsterdam en zoovele veteranen meer! Wij laten echter de thans nog onder ons levenden rusten en bepalen ons alleen tot hen, die van ons zijn heengegaan. Stel u nog eens voor dien blijmoedigen br. Ds. J. Moulijn, Voorzitter, en dien smakelijken verteller, den man met „singuliere gaven", br. H. van IJserloo, Bestuurslid onzer Vereeniging eenmaal. Maar wij moeten ons beperken en wijzen op slechts één uit die velen; wij bedoelen br. J. J. van Dreeven te Utrecht, aldaar ontslapen 9 Sept. 1894. „Praten kan ik niet", zeide hij, toen een

vriend hem aanwierf voor de Zondagsschool, „maar teksten overhooren, dat zal ik gaarne doen". Maar die „Vader van Dreeven" — teekenachtige naam: jongeling tot zijn dood toe, maar vader van veel geestelijke kinderen, — liet Jezus zien en nu zeggen nog honderden en duizenden: „wat kon die „Oom Jan" vertellen, in de ziel grijpen en organiseeren, dat vergeten wij nooit"! Maar wat was het geheim? Niet zijn geleerdheid,

„vader van dreeven". maar zijn kinderlijk geloof: hij had Jezus lief en liet Jezus zien! Maar nu moeten wij ook niet meenen, dat wij in dat werk ooit „tot de volmaaktheid voortgevaren zijn". De Amerikanen zeggen, met het oog op hunne Zondagsscholen: „organiseer, moderniseer, enthousiasmeer!" En dat mogen de onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland wel meer dan tot heden het geval is gaan opvolgen. Nog steeds volgt menigeen te veel zijn eigen

Sluiten