Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terugkwam en zijne hand maar onbekwaam bleef, viel op zekeren dag voor zijn ezel in slaap. Maar terwijl' hij sliep, kwam zijn meester tot hem, nam deze hem het penseel uit de hand en volmaakte met een paar flinke strepen de schilderij.

Ziet, zóó doet ook de Heer, als wij ernstig worstelen om vooruit te komen en niet slagen. Dan komt Hij in stilte en voltooit Hij met Zijne hand ons werk.

Zouden wij dan „den dag der kleine- dingen verachten", omdat wij niet dadelijk den zegen zien ? Naar den aard van het Koninkrijk eerst het kruid, dan de aar en eindelijk het volle koren in de aar.

Neen, gelijk een bekend dichter J) zegt:

Niet verloren, niet verloren, In wiens reine kinderziel Als het Godszaad in zijn voren, Eens dat woord des levens viel. 't Leeft, 't schiet op, 't zal vruchten dragen,

Schoon 't verstikt scheen en vermoord, 't Brengt in late najaarsdagen Nog zijn oogst en zegen voort!

Doch daarom, Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging! lezen wij in uwe initialen N. Z. V. naar eene bij ons inheemsch geworden wijze van zinspelen ook dezen wenk:

Nooit Zondagsscholen Verachten!

i) P. A. de Geriestet

Sluiten