Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding" onvolledig. Zonder huis-catechisatie schiet ge schromelijk te kort in het nakomen van uw doopsbelofte. Zonder huis-catechisatie is de vermaning der H. Schrift voor u geldend: „V7anneer gij dan den Heere uwen God een „gelofte zult beloofd hebben, „gij zult niet uitstellen, die te betalen; want de Heere „uw God zal ze zekerlijk van u eischen, en zonde zou „in u zijn." Deut. 23:21. Ziedaar, de klem tot huiscatechisatie.

Sluiten