Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of hebt gij soms ook uw oogen neer te slaan bij het klaaglied van Jeremia: „De dochter mijns volks is als een wreede geworden. De kinderkens eischen brood, en er is niemand, die het hun mededeelt."

Staat het ook bij u zóó treurig met de praktijk van huiscatechisatie?

Sluiten