Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen op wat in enkele geregelde gezinnen gebeurt, waar de vader veel thuis is en met zijn kinderen verkeert. Men moet denken aan die duizenden, die steeds buitenshuis arbeiden, vaak nooit anders thuis komen, dan om hun kinderen reeds ter ruste te vinden, en ze s morgens te verlaten als ze nog slapen. En waar nu de ouders hun plicht óf niet willen óf niet kunnen vervullen, óf althans dien niet geregeld en op vaste tijden vervullen, daar is voor duizenden kinderen de Zondagsschool vaak de eenige gelegenheid, om iets van den Bijbel te hooren. Ook hier geldt het: „Verderf ze niet. Er is een zegen in." Dr. L. H. Wagenaar in de „Zuider Kerkbode": „Als vader en moeder met ernst en stichting de huiselijke godsdienstoefening met hun kinderen houden, dan staat dit natuurlijk boven de Zondagsschool. Doch ik weet niet, of dit wel in één huisgezin geschiedt. En als het niet geschiedt, dan acht ik de Zondagsschool gewenscht óók voor de Gereformeerde kinderen, die de huiselijke godsdienstoefening ontberen moeten, omdat hun vader en moeder hiervoor te laksch of te onbekwaam of te onvrijmoedig zijn, of 't met andere dingen te druk hebben, om hun kinderen naar de goede zeden onzer Geref. vaderen de groote weldaad der huiselijke godsdienstoefening te bewijzen." Dr. A. Kuyper Jr. in de „Friesche Kerkbode": „De Zondagsschool opheffen en geen huiscatechisatie geven, is in den grond der zaak precies hetzelfde als wat de Baptisten doen, die de besnijdenis afschaffen, zonder voor de besnijdenis den kinderdoop in de plaats te geven."

In de „Noord-Hollandsche Kerkbode" No. 735: „Zooals men weet, is er in den laatsten tijd nog al eens een aanval op de Zondagsschool gedaan. Menigeen heeft haar genoemd een ongereformeerd ding, dat zoo spoedig mogelijk moet verdwijnen. Geen Zondagsschool, maar huiscatechisatie moet er zijn. En in overgrooten ijver is al menige Zondagsschool opgedoekt.

Sluiten