Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE ZONDAGSSCHOLEN EN DE TOENEMENDE CONCURRENTIE-JACHT DER MODERNE JEUGDBEWEGINGEN.

Het feit, dat op de jaarvergadering van „Jachin" dit onderwerp aan de orde gesteld wordt, toont:

le dat wij niet tevreden zijn met wat wij bereikten en genoeglijk voort willen loopen op van ouds betreden paden;

2e dat wij open oog hebben voor de ons omringende gevaren.

En wat Tondom ons zich afspeelt, de activiteit der moderne jeugdbewegingen, is ernstig genoeg om onze volle aandacht te trekken. Want in onze groote steden vooral, maar ook elders, wordt de bloei der Zondagsscholen bedreigd door het werken van vereenigingen, die kans zien veei kinderen te trekken en "aan zich te binden en op hun Zondagen beslag te leggen. En als dat lukt, gaan die kinderen aan onze Zondagsscholen voorbij. Hadden wij te doen met kinderen uit goede Chr. gezinnen, dan zou de Chr. opvoeding thuis een sterke afweer zijn tegen het lokken der Jeugdvereenigingen. Maar als evangelisatie-objecten zoeken de Zondagsscholen juist de kinderen der weggedoolden en afgezakten en in de gezinnen derzulken is, als de kinderen er op aandringen door te wijzen op hun kameraden en als de ouders bewerkt worden door buren, die hun kinderen laten gaan naar de Jeugdvereenigingen, de kans zoo groot, dat de Zondagsschool genegeerd wordt. En de kans is er niet alleen, het is werkelijkheid. De Patrimonium-Zondagsscholen, drie in getal, die werken onder de kinderen der Oostelijke eilanden en Dapperbuurt in Amsterdam, telden in hun bloeitijd 1100—1200 kinderen en zakten tot ± 400. En wat daar gebeurt, geschiedt overal of dreigt te geschieden.

Terwijl in onze dagen de aandacht sterk geconcentreerd is op de rijpende en rijpere jeugd, wat gelukkig is, dreigt ons te ontglippen de greep op de kinderen. En als wij die kwijt zijn, pakken wij ze ook niet voor onze Knapen- en Meisjesvereenigingen.

Onze Zondagsscholen worden bedreigd. Ze loopen gevaar. Ze worden verdrongen. De concurrentie-jacht der moderne Jeugd-

Sluiten