Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dan: zingen en leeren zingen de oude Sabbatspsaimen; en even de vraag: zeg, vieren ze bij jullie thuis ook zoo den dag des Heeren? Hoe brengen ze bij jullie thuis nu dien dag door? En de Heere heeft gezegd, dat Hij dien dag tot Zijn dag heeft gemaakt. Zoo gaat misschien hier en daar een geweten op kinderlijke wijze beschuldigen en kloppen.

Dan is het laatste van uw Zondagsschooluur het gebed. Dan bidt ge af en toe, als het te pas komt, of nu de kinderen ook iets van die heiliging van den dag des Heeren leeren beleven. Of de Heere hun de zonde vergeven wil, die Zijn heilig oog heeft gezien, ook van de ontheiliging van Zijn heiligen dag. Of Hij hen helpen wil, omdat ze het zoo moeilijk hebben, als ze dien dag willen doorbrengen, zooals de Heere het vraagt.

Leert zoo uw kinderen op de Zondagsschool iets van de heerlijkheid van dien dag, vertellend en zingend en biddend — zoo strijdt ge voor den dag des Heeren zelf.

Maar de kroon van den dag des Heeren is de godsdienstoefening. En als en waar het mogelijk is, neemt ge eens een paar kinderen mee naar de kerk. Zoo nu en dan merk ik, dat er Zondagsschoolkinderen komen in de kerk. Heerlijk. Dan komen die kinderen van nabij in aanraking met een viering van dien dag naar het Woord van God. Zeg nu niet, dat ze daarvan toch niets begrijpen. Wie zal zeggen, of niet een zaadkorrel valt in dat jonge kinderhart?

Zoo is dan fel de strijd om den Zondag, en daarin om het kind, om het gezin, om de toekomst, om het Rijk van Jezus den Heere.

Wanneer leiders en leidsters onzer Zondagsscholen, wanneer besturen en commissies den groeienden tegenstand zien, bekruipt somwijlen licht eenige moedeloosheid hen. Wien verwondert het ook?

De strijd, ook voor den dag des Heeren, is zoo moeilijk. En het schijnt soms, als vecht men voor een niet meer te houden zaak, voor een niet meer te redden ideaal.

Maar, we vergeten het nooit: zoo is het niet! En ook nu willen we het elkander herinneren: zoo is het niet. Waarvoor we strijden, is een gewonnen zaak. We weten het, hoe fel ook het verzet zal worden, de strijd van Koning Jezus wordt gewonnen, omdat hij reeds gewonnen is.

Zoo nu en dan hoort men in elke plaats aandoenlijke mededeelingen van jonge harten, waar het door de Zondagsschool gestrooide zaad ontkiemt, waar breken met de wereld wordt gezien en overgave aan den Heere. Waar kinderen beslag

Sluiten